fbpx

back

Financial product for organization

การใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อช่วยบริหาร รายจ่าย และ ภาษีของบริษัท

Financial product for organization

Group Insurance

ทำความรู้จักกับ Group Insurance

พนักงานทุกระดับล้วนเป็นกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อนกิจการ การทำประกันภัยกลุ่ม เป็นการทำประกันที่ ครอบคลุม พนักงานจำนวนมากตั้งแต่หลัก 10 ท่านขึ้นไป เพื่อเป็นการมอบสวัสดิการที่ดีแก่พนักงาน โดยมีนายจ้าง เป็นผู้ถือกรมธรรม์ ซึ่งนายจ้างสามารถทำประกันกลุ่มให้กับพนักงานของพวกเขา ได้หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น

ประกันชีวิต แบบกลุ่ม

Group Life Insurance

ให้ความคุ้มครองการสูญเสียชีวิตในทุกกรณีไม่ว่าสาเหตุจะมาจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ

การประกันอุบัติเหตุ แบบกลุ่ม

Group Personal Accident

ให้ความคุ้มครองการสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะ (แขนเท้าสายตา) จากอุบัติเหตุโดยอาจมีเงินชดเชยสำหรับการรักษาพยาบาล อันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่ต้องเข้าโรงพยาบาล

การประกันภัยความพิการถาวร แบบกลุ่ม

Group Disability Insurance

ให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยพิการและทุพพลภาพ
สิ้นเชิง หรือ ประสบอุบัติเหตุจนไม่สามารถทำงานต่อได้เกินกว่า 180 วัน

การประกันสุขภาพ แบบกลุ่ม

Group Health Insurance

ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจาก
การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยทั้งในกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

ประโยชน์กับองค์กร

 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
 • พนักงานมีสุขภาพที่ดี ส่งผลดีต่อประสิทธิภาพ ในการทำงาน

ประโยชน์กับพนักงาน

 • ได้รับความคุ้มครองด้วยต้นทุนที่ถูกกว่าการทำประกันรายบุคคล
 • เป็นตัวช่วยเพิ่มความมั่นคง ในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล

Provident Fund

ทำความรู้จักกับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็น กองทุนที่นายจ้างและลูกจ้าง ร่วมกันจัดตั้งขึ้นมาด้วยความสมัครใจ โดยการจ่ายเงินสะสม และเงินสมทบของทั้งพนักงานและนายจ้างนั้น จะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 2 – 15% ของเงินเดือน ทั้งนี้เงินสมทบที่ นายจ้างจะจ่ายให้พนักงานในกรณีต่างๆนั้น จะเป็นจำนวนเท่าไรนั้น ขึ้นกับนโยบายของคณะกรรมการกองทุนใน บริษัทนั้นๆ จะเป็นคนกำหนด ซึ่งโดยปกติจะเพิ่มขึ้นตามอายุงานของพนักงาน โดยเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสมในการเลือกประเภทกองทุน เพื่อทำให้พนักงานมีเงินก้อนยามเกษียณที่เพียงพอและปลอดภัย

ประโยชน์กับองค์กร

 • ทำให้พนักงานเกิดความภักดีกับองค์กร และลดอัตราการย้ายงาน
 • เงินสมทบของนายจ้างสามารถหักเป็น
  ค่าใช้จ่ายได้
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท

ประโยชน์กับพนักงาน

 • สร้างวินัยการออม ทำให้พนักงานมีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณ
 • ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
 • มีมืออาชีพคอยคัดเลือกสินทรัพย์ลงทุนให้อย่างเหมาะสม

Keyman Insurance

ทำความรู้จักกับ ประกันบุคคลสำคัญ

หัวใจสำคัญของความก้าวหน้าและเจริญเติบโตของทุกๆกิจการ ไม่ใช่ เงินทุนมหาศาล หรือ เทคโนโลยีที่ล้ำเลิศ แต่คือ “ คน ” การสร้างหลักประกันเพื่อคุ้มครองบุคคลสำคัญ(Keyman Insurance) จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ ทุกองค์กร เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับทั้งกิจการ และครอบครัวของคุณ โดยเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำแนะนำคุณ ในทุกคนตอนอย่างถูกต้อง ตั้งแต่การกำหนดประเภทและวงเงินความคุ้มครอง ไปจนถึงการเตรียมเอกสารและลงบัญชี

ทำไมทุกองค์กรจึงควรมีประกันบุคคลสำคัญ (Keyman Insurance) ?

ผลสำรวจจากผู้บริหารในหลายบริษัทชั้นนำจากนานาประเทศทั่วโลกระบุว่า หากบริษัทสูญเสียบุคคลสำคัญของ บริษัทไป บริษัทจะประสบปัญหา ดังนี้
1. ไม่สามารถ หาบุคลากรเพื่อมาทดแทนที่ได้ทันการ
2. เกิดความสูญเสีย ในการหารายได้และผลกำไรของบริษัท
3. เกิดปัญหาจากสภาพคล่องและกระแสเงินสด

การมีความคุ้มครองให้กับบุคคลสำคัญทำให้

1. เพื่อเป็นทุนให้บริษัทในการหา บุคลากรมาทดแทน และฝึกอบรม
2. ชำระหนี้ของบริษัท เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหนี้ผู้ให้กู้
3. สร้างความเชื่อมั่นให้พนักงานว่าบริษัทจะยังดำเนินการต่อไปได้

ใคร คือ บุคคลสำคัญขององค์กรคุณ?

 • Business Owner
 • Key Employee
 • Business Partners

Our Solution

 • Key Man Life Insurance
 • Key Man Critical Illness Insurance
 • Key Man Disability Insurance
 • Key Man Total benefit Insurance

Related Service

Personal finance management training

รู้หรือไม่? ปัญหาหลายอย่างในชีวิตคนทำงานมักเริ่มต้นที่ปัญหาทางการเงิน Plant เราให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ทาง การเงินแก่พนักงานในองค์กร โดยเน้นให้ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ตั้งแต่การวางแผนการเงินครอบครัว การออม ไปจนถึงการปลด และหมดหนี้ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า พนักงานที่มีความสำคัญกับกิจการของคุณ จะสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงไปพร้อมๆ กับธุรกิจที่คุณสร้าง

อ่านต่อ

Employee financial wellbeing consultation

เพราะ หัวใจและจิตวิญญาณ ของทุกกิจการ คือ “พนักงาน” และความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา ย่อมหมายถึงความมั่นคงของ บริษัทเช่นเดียวกัน PLANT พร้อมเป็น Partner คนสำคัญของคุณในการสร้าง สุขภาพทางการเงินที่ดีให้กับพนักงานของคุณ ด้วยหลักการที่ง่าย และทำตามได้จริง ซึ่งได้มีการพิสูจน์มาแล้วว่าได้ผลในหลายองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

อ่านต่อ