fbpx

Service for personal

บริการสำหรับบุคคล

เพราะการวางแผนการเงินไม่ได้เริ่มต้นที่ “เงิน” แต่เป็น “เป้าหมายชีวิตของคุณ” บริการวางแผนการเงินของ PLANT จึงให้ความสำคัญกับ โจทย์ชีวิตในทุกๆด้านของคุณเป็นอันดับแรก โดยทีมงานที่มีความรู้ และพร้อมรับฟังความต้องการที่แท้จริงของคุณอย่างมืออาชีพ

first process

นัดหมายและเก็บข้อมูล

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ หรือช่องทางที่ท่านสะดวก โดยทีมงานของเราจะติดต่อกลับเพื่อทำการนัดหมายเข้าพบ และทำการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล

second process

วิเคราะห์ วางแผน และส่งแผนการเงินให้ลูกค้า

นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์ เพื่อหาแผนการเงินที่ตอบโจทย์ลูกค้า และเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอ

third process

อธิบายขั้นตอนในการปฏิบัติตามแผนการเงิน

ให้คำแนะนำ อย่างเป็นขั้นตอน และติดตามเป้าหายของลูกค้าอย่างใกล้ชิด ตลอดการใช้บริการ

last process

ติดตามและปรับแต่งแผนการเงิน

ติดตามผลงานและสรุปแผนการเงินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และจังหวะชีวิตของลูกค้า

factsheet

แผนทางการเงินที่คุณจะได้รับ

เราเชื่อว่าสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่เครื่องมือซับซ้อนล้ำสมัย หรือ เอกสารข้อมูลกองโต แต่เป็นคำแนะนำสั้นๆ และแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนซึ่งคุณสามารถทำตามได้จริง จากผู้เชี่ยวชาญที่ไว้วางใจได้ แผนทางการเงินของ PLANT จึงจะสรุปอยู่ในรูปแบบที่ง่ายและชัดเจน พร้อมที่จะให้คุณทำตามได้อย่างสะดวก และมั่นใจ

Plan for retirement

สร้างเส้นทางสู่เป้าหมายเกษียณอย่างที่คุณต้องการ ขอแค่คุณกล้าที่จะตั้งเป้า และมุ่งสู่เป้าหมายนั้นไปกับเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

Plan for investment

เราให้ความสำคัญกับการสร้างแผนการลงทุน
ที่เหมาะสมกับเป้าหมายของคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Plan for protection

เราให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของคุณเป็นอันดับแรก ไม่ใช่จากผลตอบแทนที่ได้จากการขาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

Plan for Tax

เราพร้อมช่วยเหลือคุณในการบริหารจัดการภาษี
เพื่อให้คุณเสียภาษีอย่างถูกเงิน และถูกต้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม

READY TO
GET STARTED?

register